Wernisaż zdjęć podczas obchodów jubileuszu

Nasz jubileusz składał się z 3 części: oficjalnej, poczęstunku oraz wernisażu. Ta ostatnia część została rozpoczęta przez prezesa stowarzyszenia Mariusza Brańkę oraz  wójta gminy Osiek Jerzego Mieszczaka. Obydwoje otworzyli wystawę […]


10 lecie naszej organizacji c.d.

  W trakcie trwania imprezy część gości zabrała głos, by podziękować nam za dotychczasowe działania i życzyć kolejnych jubileuszy. Podczas przemówień padły wzruszające słowa ze strony osób,które nas wspierały i […]


10 lat Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku

10 lat temu pod 15 młodych mieszkańców pod przewodnictwem Sabiny Adamus (dziś Grzywa) podjęła działania nad utworzeniem Stowarzyszenia, które działałoby na rzecz mieszkańców Gminy Osiek. Nowo powstała organizacja przyjęła nazwę:„Stowarzyszenie […]