Darczyńcy


Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych darczyńców i sponsorów  naszych działań, zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami współpracy

 

W 2015 r. uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od następujących instytucji:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Gminy Osiek,
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Gminy Przeciszów, Gminy Polanka Wielka.
W 2015r. uzyskaliśmy pomoc rzeczową i finansową od następujących darczyńców:
Fundacja BZWK Bank Zachodni – ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa ,
Apteka Arnika ul. Kościelna 5 32-608 Osiek,
Gazparts Paweł Łęcki ul. Zabrzezinie 5 32-608 Osiek ,
Kotło – Bud Osiek s.c, ul. Główna 64 32-608 Osiek,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AKSAM” ul. Karolina 70 32-608 Osiek,
Market Delfin, Mariusz Piecha -ul Główna 112 32-608 Osiek,
Bank Spółdzielczy -ul Główna 125 32-608 Osiek,
Complex – ul. Unii Europejskiej 1,32-600 Oświęcim,
Gospoda Tarniówka – Plac Tarniówka 1 32-608 Osiek,
TUW Irena Matusiak – ul. Główna 234 , 32-608 Osiek,
Football Academy Group – ul. Główna 94,32-608 Osiek,
Gospoda Włosień- ul. Włosieńska 39, 32-608 Osiek

Dziękujemy również…:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 W Osieku, Szkole Podstawowej nr2 w Osieku, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Głębowicach, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku,

Współpracujemy również z:
Stowarzyszeniem Szansa z Oświęcimia, Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej, Komitetem
Rodzicielskim z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach.
Patronat medialny:
TVP Kraków, Echa Osieka, Wieści Gminy Przeciszów, Polanin,