Piknik NGO 2016

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w III Międzynarodowym Pikniku Organizacji Pozarządowych,oto krótka  relacja fotograficzna:  


Wernisaż zdjęć podczas obchodów jubileuszu

Nasz jubileusz składał się z 3 części: oficjalnej, poczęstunku oraz wernisażu. Ta ostatnia część została rozpoczęta przez prezesa stowarzyszenia Mariusza Brańkę oraz  wójta gminy Osiek Jerzego Mieszczaka. Obydwoje otworzyli wystawę […]


10 lecie naszej organizacji c.d.

  W trakcie trwania imprezy część gości zabrała głos, by podziękować nam za dotychczasowe działania i życzyć kolejnych jubileuszy. Podczas przemówień padły wzruszające słowa ze strony osób,które nas wspierały i […]