Prawa autorskie


Copyright © Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku.

Zawartość strony w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły i grafiki stanowią własność Stowarzyszenia lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Stowarzyszeniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Stowarzyszenia w World Wide Web (www) mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.