Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Stowarzyszenia odbędzie się 21 marca,godz.19:00, w sali nad strażnicą w Osieku. W razie braku wymaganej większości, następne spotkanie odbędzie się godzinę później, w tym samym miejscu i […]