Małopolska Sieć NGO

Konferencja założycielska w Krakowie

5 i 6 marca 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja założycielska Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Zawiązana sieć ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. […]