Zebranie sprawozdawczo-wyborcze


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Stowarzyszenia odbędzie się 21 marca,godz.19:00, w sali nad strażnicą w Osieku.

W razie braku wymaganej większości, następne spotkanie odbędzie się godzinę później, w tym samym miejscu i dniu.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Członkom przypominamy o składkach członkowskich.