Trzy ścieżki – jedna droga


logo-kl

Informacje o projekcie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku realizuje projekt:

„Trzy ścieżki – jedna droga”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. – 30.06.2010r.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej na terenie Gminy Osiek poprzez wprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym dla dzieci w wieku 5-, 6- i 7- letnich, jak również edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

W ramach projektu będą realizowane działania dla dzieci i rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wykłady dla wszystkich zainteresowanych rodziców oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli z terenów wiejskich, zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Osiek.

 

Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

 

Działania

Działania dla dzieci:

1. „Trzymaj się w pionie”:

  • diagnostyka postawy ciała metodą Moire’a – przeprowadzona przez specjalistę z Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju,
  • gimnastyka korekcyjna w formie gier i zabaw muzyczno-ruchowych.

2. Zajęcia logopedyczne:

  • diagnoza i terapia logopedyczna,
  • „Gimnastyka języka”.

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Pomocna dłoń”:

  • opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu terapeutycznego.

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Działania dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
1. Dyżury psychologa – indywidualne konsultacje dla rodziców.
2. Dyżury pedagoga – indywidualne konsultacje dla rodziców.

Wykłady dla wszystkich zainteresowanych rodziców:
1. Wykład „Poznaj swoje dziecko”.
2. Wykład „Gimnastyka dla smyka.
3. Wykład „Mamo, tato, czy twoje dziecko mówi poprawnie”.

Działania dla nauczycieli z terenów wiejskich, zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Osiek:
Konferencje szkoleniowe na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jako szansy na jego powodzenie w edukacji szkolnej, współpracy z rodzicami, konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z dzieckiem, współpracy z rodzicami.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Działaniami zostanie objętych 30 dzieci (w tym 15 dziewczynek i 15 chłopców), 60 rodziców dzieci biorących udział w projekcie, 50 nauczycieli z terenów wiejskich, zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Osiek.

Wszystkich zainteresowanych rodziców z terenu Gminy Osiek zapraszamy do udziału w wykładach.

 

Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ – KWIECIEŃ

 

Biuro projektu

Adres biura projektu:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
32-608 Osiek, ul. Główna 125
tel. 33 845-82-03, fax 33 845-82-03

logo-kl