RAZEM – inicjatywy lokalne przeciw wykluczeniu społecznemu


Działania w ramach projektu:

  • Konferencja „Integracja społeczna w Gminie Osiek- szanse rozwoju”
  • Szkolenie „Specjalista ds. projektów społecznych”
  • Warsztaty „Tworzenie lokalnych partnerstw dla projektów integracyjnych”
  • Warsztaty „Doskonalenie umiejętności przywódczych”
  • Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia projektów na rzecz aktywnej integracji”

Okres realizacji projektu 01.08.2010r. – 30.11.2010r.

Projekt skierowany do mieszkańców gminy Osiek zainteresowanych aktywną działalnością w obszarze realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji.

Materiały rekrutacyjne:

razem_ulotka