Osiek znalazł młodych rolników…


„Osiek szuka młodych rolników” – gra terenowa

28.09.2019 r., w sobotę, piąty raz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowało grę terenową. Celem przedsięwzięcia była integracja mieszkańców gminy, poznawanie walorów krajobrazowych miejscowości i przybliżenie zajęć związanych z życiem na wsi. Wzięły w niej udział drużyny złożone z rodziców i dzieci.

Uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą dotyczącą rolnictwa. Na siedmiu stanowiskach, m.in.: rozpoznawali rośliny zbożowe, ślady zwierząt domowych, dawne narzędzia rolnicze w Izbie Regionalnej Doliny Karpia, obierali na czas ziemniaki, łowili ryby, skakali w workach, wykonywali zielnik, wymieniali nazw gatunków ziemniaków oraz zgadywali patrona rolników. Słońce świeciło i lekko wiejący wiatr sprzyjał wędrówce przez malownicze zakątki Osieka.

Podsumowanie gry nastąpiło w sali WDK, gdzie przy pysznych prażonkach, cieście drożdżowym, kawie, herbacie spotkali się uczestnicy. Wszyscy biorący udział w zabawie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Natomiast trzem zespołom, które zdobyły największą liczbę punków, prezes Stowarzyszenia, p. Mariusz Brańka, wręczył okolicznościowe puchary.

Organizatorzy dziękują za zaangażowania w przygotowanie i przeprowadzenie gry: Wójtowi Gminy Osiek, p. Markowi Jasińskiemu, ks. Dawidowi Kubieniowi, p. Sylwii Bąbacz, p. Renacie Baścik-Sucharze, p. Krystynie Czerny, p. Ewie Mrozik, p. Marianowi Kocembie. Specjalne podziękowania należą się też wolontariuszkom Stowarzyszenia: Magdalenie Garwackiej, Idze Gaweł, Paulinie Janas, Faustynie Klęczar, Żanecie Kusak i Nicoli Mitoraj oraz podopiecznym Szkolnego Koła Wolontariatu przy SP Nr 2 w Osieku: Emilii Gałuszce, Monice Janas, Amelii Klęczar, Martynie Kozłowskiej, Paulinie Kusak, Julii Mozgale, Natalii Niegel, Gabrieli Tlałce, Klaudii Trzensiok.

Kolejna gra terenowa za rok. Warto więc już dziś zaplanować na nią czas.

M.K.