EDUKACJA W ZASIĘGU RĘKI


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku realizuje Projekt pod nazwą

EDUKACJA W ZASIĘGU RĘKI

okres realizacji od 2 listopada 2009 roku do 28 lutego 2010 roku

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Podstrona internetowa projektu zawiera:

  • Ofertę szkół ponadgimnazjalnych
  • Ofertę szkół dla dorosłych
  • Ofertę kursów i szkoleń, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przejdź do strony projektu