Bartłomiej Kasperczyk współprzewodniczącym MRDPP


Bartłomiej Kasperczyk9 maja (br) wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku Bartłomiej Kasperczyk został powołany do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie wraz z członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorzem Lipcem, będzie pełnił funkcję współprzewodniczącego.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, to organ doradczy samorządu wojewódzkiego, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie dialogu obywatelskiego oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a pozarządowym. W skład rady wchodzi 16 osób, z czego 8 osób reprezentuje sektor publiczny, a drugie 8 wybierane jest przez organizacje pozarządowe.

Sektor publiczny reprezentują: Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki (przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego), Zbigniew Mączka – Burmistrz Gminy Radłów (przedstawiciel Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego), Małgorzata Dulak – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Wojciech Grzeszek, Maria Siuda i Stanisław Barnaś.

Sektor pozarządowy natomiast reprezentują: Anna Styszko (Małopolska Federacja Pozarządowa), Mariusz Kusion (Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc), Joanna Czarnik (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych), Bartłomiej Kasperczyk (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku), Anna Kapusta (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach), Adam Flaga (LGD Zielony Pierścień Tarnowa), Wioletta Derymacka (LGD Brama Beskidu) oraz Andrzej Kawecki (Tatrzańska Izba Gospodarcza).

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego