10 lecie naszej organizacji c.d.


podziękowanie od gości

 

W trakcie trwania imprezy część gości zabrała głos, by podziękować nam za dotychczasowe działania i życzyć kolejnych jubileuszy.
Podczas przemówień padły wzruszające słowa ze strony osób,które nas wspierały i pomagały nam w ciągu tych kilku lat.

Po raz kolejny dostaliśmy dowód na to, iż bezinteresowna pomoc innym i działalność w określonym celu ukierunkowana tam,gdzie jest jej  potrzeba jednak jest dostrzegana przez innych. A co ważne-doceniana oraz nierzadko uruchamia reakcję łańcuchową na zasadzie „podaj dalej”, co cieszy nas niezmiernie i daje siłę na kolejne lata.