Zdrowo, aktywnie, rodzinnie!


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

zaprasza 

na VI edycję gry terenowej

Zdrowo, aktywnie, rodzinnie!

Termin zabawy: 19.11.2022 r. w godz. 10 – 14.

W grze może wziąć udział 10 trzyosobowych (dorosły, 2 dzieci) drużyn z Gminy Osiek. 

 

Formularze zgłoszeniowe i RODO należy pobrać z naszej strony internetowej:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin VI gry terenowej 2022

Zgoda RODO

 

i przesłać na adres info@osiekstowarzyszenie.pl

lub dostarczyć w wersji papierowej do:

 – p. Agnieszki Hudeckiej (Biblioteka Publiczna w Osieku), 

– p. Magdaleny Kramarczyk (SP NR 2 w Osieku)

do 17.11.2022 r. 

Wszelkie informacje dotyczące zabawy znajdują się na stronie internetowej 

i facebooku Stowarzyszenia. 

 

Partnerzy:

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku