Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

zaprasza wszystkich zainteresowanych

na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się

31 sierpnia., godz.18.00

w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Osieku.

W razie nieuzyskania wymaganego kworum, ponowne zebranie

odbędzie się tego samego dnia o godz.18:15, w tym samym miejscu.

Serdecznie zapraszamy!