Od kropli akceptacji do źródła integracji


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
oraz Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wieprzu
realizują Projekt

„Od kropli akceptacji do źródła integracji”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. – 30.06.2010 r.

Celem głównym Projektu jest rozszerzenie w Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu, zakresu specjalistycznych usług o profesjonalne wsparcie psychospołeczne, zwiększenie poziomu integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników GŚDS- osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cele szczegółowe Projektu:

  • zorganizowanie specjalistycznej pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
  • mobilizowanie uczestników GŚDS do aktywności, poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku i rodzinie,
  • poprawa sprawności psychofizycznej uczestników GŚDS,
  • poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności intelektualnej poprzez podnoszenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej, przełamanie stereotypów,
  • podniesienie specjalistycznej wiedzy i poprawa jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przez pracowników GŚDS,
  • zwiększenie efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wzmocnienie i rozszerzenie współpracy instytucji (Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu), a organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku).

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ- KWIECIEŃ

 

Lider:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
32-608 Osiek, ul. Główna 125
tel. 33 845 82 03, fax 33 845 82 03
e-mail: info@osiekstowarzyszenie.pl
www.osiekstowarzyszenie.pl

Partner:
Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy
z siedzibą w Wieprzu
34-122 Wieprz 995
tel. 33 875 52 90, fax 33 875 52 90
e-mail: sdswieprz@gmail.com

logo-kl